top of page

Huisregels:

Wanneer u een reservering maakt bij ''Natuurlijk Mooi bij Marieke" gaat u automatisch akkoord met de huisregels

  • Afspraken kunnen via mail, sms of online gemaakt worden. De telefoon wordt niet opgenomen wanneer ik in behandeling ben. Gelieve in te spreken en dan wordt u zo snel mogelijk gecontacteerd. Let op. Uw on-line afspraak is pas definitief als u een bevestigingsmail heeft ontvangen.

  • Probeer tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Enkel zo kan ik garanderen dat uw behandeling tot een goed einde kan gebracht worden Bent u toch later, ben ik genoodzaakt om de behandeling in te korten. Wanneer er niet meer voldoende tijd is om een kwalitatieve behandeling te garanderen kan dit verplaatst worden naar een later tijdstip. Houd er rekening mee dat dit niet altijd in de nabije toekomst kan. Bij het laattijdig annuleren of te laat komen waardoor de behandeling moet verplaatst worden ben ik genoodzaakt om dit volledig in rekening te brengen.

  • U kan tot 24 uur voor aanvang de afspraak verplaatsen. Binnen de 24 uur wordt de behandeling volledig in rekening gebracht.

  • Bij een No-Show wordt de behandeling volledig in rekening gebracht en ontvang u de factuur per post, mail of bij de volgende afspraak.

  • Aangekochte producten worden tot 7 dagen na aankoop omgeruild, mits ongeopend.

  • Cadeaubonnen kunnen niet ingeruild worden voor geld.

Privacy en Algemene voorwaarden.
Privacy verklaring

Natuurlijk Mooi bij Marieke Natuurlijk Mooi bij Marieke, gevestigd aan Sint-Katarinaplein 6 3500 Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.natuurlijkmooibijmarieke.com Sint-Katarinaplein 6 3500 Hasselt 0032474173088

Govaers Marieke is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurlijk Mooi bij Marieke Hij/zij is te bereiken via marieke.govaers@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurlijk Mooi bij Marieke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurlijk Mooi bij Marieke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@natuurlijkmooibijmarieke.com, dan verwijderen wij deze informatie.

- Biometrische gegevens

- Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natuurlijk Mooi bij Marieke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Natuurlijk Mooi bij Marieke neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurlijk Mooi bij Marieke) tussen zit. Natuurlijk Mooi bij Marieke gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Natuurlijk Mooi bij Marieke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuurlijk Mooi bij Marieke verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Natuurlijk Mooi bij Marieke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@natuurlijkmooibijmarieke.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Natuurlijk Mooi bij Marieke zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Natuurlijk Mooi bij Marieke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Natuurlijk Mooi bij Marieke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@natuurlijkmooibijmarieke.com

bottom of page